Z dziejów wsi i kościoła parafialnego

   Kościół w Starym Wielisławiu należy do najstarszych na Ziemi Kłodzkiej (poświadczony jest w źródłach od 1300 roku).

   Lokalna tradycja głosi, że jego pierwszym proboszczem był stryj św. Wojciecha, którego męczennik odwiedził w drodze misyjnej do pogańskich Prusów. Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowym kościele pochodzi jednak dopiero z 1300 r., kiedy to wymienia go Bulla papieża Bonifacego VIII.

   O tym, że wielisławska świątynia była znana na dworze papieskim, przekonuje także dokument wystawiony w Awinionie, w 1339 r., który wzmiankuje nieznanego z imienia proboszcza w Wielisławiu (Wilhelmi Villa, diecezja praska).