Wielisławskie nekropolie

   W krajobrazie każdej miejscowości szczególne miejsce zajmuje miejsce spoczynku tych, którzy odeszli już z tego świata. W miastach możemy spotkać nawet kilka takich obiektów, lecz na wsi spotykamy zwykle tylko jedną nekropolię.

   Stary Wielisław jest pod tym względem miejscem wyjątkowym nie tylko w skali Ziemi Kłodzkiej, a nawet całego kraju. Niewielu mieszkańców wie, że w naszej wiosce było aż pięć cmentarzysk (sic!). Cztery spośród nich pełniły autentyczne funkcje pochówkowe, jedno miało wymiar symboliczny.