Zabytki w Starym Wielisławiu

   Zamiarem autora niniejszej strony jest przybliżenie mieszkańcom Starego Wielisławia, regionu Ziemi Kłodzkiej, a także odwiedzajacym wieś turystom z różnych zakątkow w kraju i zza granicy, wielokulturowego bogactwa naszej miejscowości oraz zaproponowanie, w oparciu o istniejące zabytki kultury materialnej, promującej te obiekty trasy turystycznej.

 

   Treści prezentowane na stronie internetowej stanowią autorskie opracowania, więc proszę w tym miejscu o uszanowanie praw autorskich do zamieszczonych artykułów i felietonów.

   

   Są one wynikiem wieloletnich badań nad przeszłoscią wsi, kwerendy archiwalnej, a także pomocy wielu osób. Kustoszowi sanktuarium o. Henrykowi Dereniowi za udostępnienie archiwum parafialnego, mieszkańcom Wielisławia (tak dawnym, jak i żyjących tu dziś), a także grupie uczniów  z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, którzy życzliwie odnieśli się do Mojej pracy w tym miejscu chciałbym GORĄCO PODZIĘKOWAĆ.

  

   Spisanie rzetelnych dziejów wsi nie jest zadaniem prostym, o czym może przekonać się każdy, kto tego próbował. Nie wystarczy znajomość kilku faktów z jej przeszłości, wokół której można zbudować epicką opowieść nie mającą niestety zbyt wiele wspólnego ze stanem rzeczywistym. Inspiracją do badania dziejów wsi stała się dla Mnie stojąca niegdyś niedaleko remizy tablica "historyczna" miejscowości. Wypada Mi więc zatem podziekować jej pomyslodawcom.  Informacje opracowane zostały na podstawie:

 

1. Zasobów Archiwum Parafialnego w Starym Wielisławiu

2. Zasobów Archiwum Państwowego we Wrocławiu

3. Materiałów zgromadzonych w Oddziale terenowym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu

4. Drukowanych wydawnictw źródłowych do dziejów Ziemi Kłodzkiej

5. Artykułów, które ukazały się w przedwojennej prasie niemieckiej oraz powojennej prasie polskiej

6. Wspomnień dzsiejszych mieszkańców Starego Wielisławia

7. Wspomnień dawnych mieszkańców żyjących dziś w Niemczech (Heimatgemeinschaft Altwilmsdorf e. V.)

 

Materiał ikonograficzny:

1. Zbiory własne

2. Zdjęcia ze zbiorów Heimatgemeinschaft Altwilmsdorf e. V.

3. Zdjęcia wykonane przez członków grupy projektowej

4. Zdjęcia ze strony fotopolska.eu

(http://fotopolska.eu/zdjecia/m53255,Stary_Wielislaw.html?zdjeciaOd=1000&zdjeciaDo=1850)

 

 

  Na przełomie 2015 i 2016 r. zrealizowany został projekt "Stary Wielisław, wieś z historią w tle", którego efektem było m.in. stworzenie trasy turystycznej po miejscowości, która uwzględnia 35 wartych zobaczenia miejsc i pomników kultury materialnej. Wśród nich wyróznić można: zachowane kompleksy dworskie, obiekty małej architektury sakralnej, budynki, które odgrywały ważną rolę w dziejach wsi (w tym dwa dziś już nieistniejące).

  W Centrum Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych w Starym Wielisławiu (centrum wsi, obok boiska sportowego) można uzyskać bezpłatnie: przewodnik po trasie turystycznej (także w wersji niemieckojęzycznej), folder z mapą, na której oznaczono umiejscowienie zabytków oraz pamiątkowe: widokówki i magnesy.

   Przy budynku oraz przy najważniejszych zabytkach umieszczone zostały tablice informacyjne w języku: polskim, czeskim i niemieckim, na których przedstawiona została krótka historia tych obiektów.

   Zachęcamy do odwiedzenia Starego Wielisławia, poznania jego tajemnic i zabytków!!!